نشانی : تهران ، تجریش، میدان قدس، کوچه رفعت، پلاک ٨ واحد ١٣ طبقه ۴
تلفن: ٢٢٧۵٧٨٣٨ – ٢٢٧۵٧٨۶٨

موبایل: ۰۹۱۲۳۹۸۴۸۶۲ – ۰۹۱۲۳۹۸۴۸۳۲